Evaluacija projekta “Obrazovanje odraslih u jugoistočnoj Evropi”

Evaluacija projekta “Obrazovanje odraslih u jugoistočnoj Evropi”

Evalucija Beograd, mart 2009. Ekspertski tim za evaluaciju projekta “Obrazovanje odraslih u jugoistočnoj Evropi” (Volfgang Šur – dvv international Bonn i dr Suzane Latke – DIE – Nemački institut za obrazovanje odraslih) posetili su Srbiju, projekte i partnere Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda. Predstavnici iz Nemačke su upoznati sa dosadašnjim projektima i aktivnostima, posetili su nekoliko partnerskih organizacija iz cele Srbije, upoznati su sa dosadašnjim rezultatima rada i informisani o planovima za sledeći period. Evalutori su imali prilike da se upoznaju sa veoma širokim spektrom aktivnosti Društva, kroz susrete i razgovore sa predstavnicima Ministarstva prosvete, Nacionalne službe za zapošljavanje, Instituta za pedagogiju i andragogiju i Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta, polaznicima kurseva Univerziteta za treće doba, Funkcionalnog osnovnog obrazovanja Roma i brojnim drugim. Pozitivni utisci su bili osnova za intenzivne razgovore o tome kako postignute rezultate najbolje iskoristiti u reformi obrazovanja odraslih u Srbiji, ugraditi ih u sistemska rešenja i učiniti održivim.