Festival učenja odraslih u Boru

Festival učenja odraslih u Boru

sertifikatiborBor, novembar 2015. U Narodnoj biblioteci Bor 19. novembra realizovana je završna svečanost IX Festivala učenja odraslih u Boru. Ove godine sve aktivnosti su bile usmerene ka pokretanju inicijativa za učenje u zajednici. Na završnoj svečanosti predstavljen je Okvirni program obrazovanja odraslih za 2016. godinu. Društvo mladih istraživača, Pokret za novo doba, Narodna biblioteka i Čitaonica Evropa prepoznati su kao ključni akteri za iniciranje učenja u zajednici. Festival je bio i prilika da se svečano uruče diplome polaznicima Škole za web novinare, kao i učesnicima obrazovnih seminara Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda kojima su organizacije iz Bora podržane na putu osnivanja Centra za učenje u zajednici. Formirana je radna grupa za koordinaciju daljih koraka za promociju i zastupanje ideje o Centru za učenje u zajednici.