Festival učenja u Rumuniji

Festival učenja u Rumuniji

Rumunija, decembar 2005. U drugoj nedelji decembra 2005. u Rumuniji je održan Festival učenja. U više od 190 gradova su organizovana različita dešavanja. Centralni događaj je bio 5. decembra na ceremoniji otvaranja u gradu Sibiju, na kom su prisustvovali predstavnici države i mnogi zvaničnici. Na festival su pozvane i dve strane gošće dr Milka Atanasova sa univerziteta u Sofiji i članica EAEA borda i dr Katarina Popović sa beogradskog univerziteta i predsednica Društva za obrazovanja odraslih. Vrhunac festivala je bio sajam učenja na kom su relevantni organizatori i kompanije iz regiona predstavili svoj rad, proizvode i ponudu.