“Follow up” konferencije o obrazovanju odraslih, Beograd mart 2009.

“Follow up” konferencije o obrazovanju odraslih, Beograd mart 2009.

Follow up Conference1Beograd, mart 2009. Veliki uspeh konferencije o obrazovanju odraslih: „Šansa za društveno – ekonomski razvoj Srbije“, zaokružen je „follow up – aktivnostima“ u okviru kojih je Društvo za obrazovanje odraslih, zajedno sa organizatorima i učesnicima, priredilo skup i proslavu u kancelariji u Beogradu. Skupu su prisustvovali, pored saradnika Društva, i članovi Organizacionog odbora konferencije, studenti andragogije Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, zatim profesori sa istog fakulteta i Instituta za pedagogiju i andragogiju i stručni saradnici Ministarstva prosvete. Na ovom skupu je bilo govora ocenama protekle konferencije, postignutim ciljevima, reakciji medija i javnosti, zaključcima konferencije, a naročito o merama za realizaciju Akcionog plana koji je usvojen dan pred konferenciju, kao i ostalim aktivnostima koje je Ministar prosvete na konferenciji najavio.