Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma

IMG_5340Beograd, jun-avgust 2006. Projekat REF-a namenjen populaciji odraslih Roma, sa ciljem sticanja diplome osnovne škole i sertifikata stručne osposobljenosti, ulazi u fazu implementacije školskog programa. Za sve opšteobrazovne predmete (kako uobičajene školske predmete, tako i one koji se po prvi put nalaze u programu osnovnog obrazovanja odraslih), kao i za 15 odabranih obuka za stručno osposobljavanje napravljeni su novi nastavni programi, koji su prihvaćeni od strane svih relevantnih socijalnih partnera i prihvaćeni kao zvaničan program ogleda od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Održana je serija treninga za romske koordinatore, koji će prikupljati polaznike i pratiti ih tokom cele školske godine, i za nastavnike koji će raditi u ovim odeljenjima. Seminari su se odnosili na podizanje motivacije ove ciljne grupe, specifičnosti rada sa njom i na primenu interaktivnih metoda u nastavi. Obavljena je serija razgovora i sa predstavnicima srednjih stručnih škola (uz prisustvo lokalnih predstavnika Ministarstva prosvete i filijala Nacionalne službe za zapošljavanje), koje će obavljati obuku za polaznike, u sledećim gradovima: Vranje, Bujanovac, Leskovac, Niš, Prokuplje, Sombor, Ada, Obrenovac, Valjevo, Beograd, Zemun. Tom prilikom su razmatrani modaliteti kombinovanja nastave opšteg obrazovanja i stručnih obuka, saradnje osnovnih škola za obrazovanje odraslih i srednjih stručnih škola, pitanja finansiranja, učešća Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne zajednice, pitanje kodiranja i sertifikovanja ovih kratkih obuka itd. Sa romskim koordinatorima su razmotreni aktuelni problemi prikupljanja polaznika, barijere na koje se nailazi, tok i način saradnje sa ostalim učesnicima u projektu. U toku su i pripreme za dva stručna skupa u avgustu: Predstavljanje didaktičkih uputstava za novi nastavni program od strane stručnog tima za razvoj kurikuluma i priprema za primenu novog programa – seminar namenjen nastavnicima osnovnih škola za obrazovanje odraslih, i drugi skup: Susret sa direktorima škola za obrazovanje odraslih i srednjih stručnih škola u cilju pripreme početka školske godine. Na oba skupa učestvovaće, sem projektnog tima, i predstavnici Ministarstva prosvete, Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, Nacionalne službe za zapošljavanje i romski koordinatori.