Funkcionalno osnovno obrazovanje Roma

Funkcionalno osnovno obrazovanje Roma

foor2Beograd, januar – maj 2006. Projekat funkcionalnog osnovnog obrazovanja Roma 2006-2007 ušao je u fazu realizacije. To između ostalog znači da su selektovani gradovi u kojima će se projekat implementirati i škole za osnovno obrazovanje odraslih u koje će učestvovati u projektu. Nakon toga preduzete su sledeće projektne aktivnosti:

• prezentacija projekta u svim gradovima, odnosno školama
• selektovanje romskih koordinatora iz nevladinih romskih organizacija
• obuka za nastavnike osnovnih škola i romske koordinatore o načinima motivacije Roma za upis u osnovno obrazovanje
• formiranje tima za podršku projektu u svakom gradu koga čine reprezenti lokalne zajednice, lokalnog tržišta rada i nevladinih romskih organizacija,
• analiza potreba tržišta rada za obukama.
• formiranje timova za razvoj kurikuluma osnovnog opšteg obrazovanja i
• formiranje timova za razvoj programa stručnog osposobljavanja

Na osnovu analize potreba lokalnog tržišta rada projektni tim je razvio programe stručne obuke za sledeće poslove: pekar, mesar, konobar, kuvar, krojač, frizer, kozmetičar, moler, keramičar, viljuškarista, monter, tapetar.