„History Project – Remember for the Future “

„History Project – Remember for the Future “

DSC00986Sarajevo, jul 2008. U Sarajevu u okviru ”History Project – Remember for the Future“ održan je seminar pod nazivom „Regional History Project“, na kojem su učesnice iz Srbije, Bojana Lončar i Jelena Živković vrlo uspešno predstavili rad učenika Osnovne škole ‘’Vladislav Ribnikar’’ iz Beograda. Cilj rada je bio predstaviti pripadnike drugih kultura u najpozitvnijem svetlu. Film koji je tom prilikom prikazan sastojao se iz četiri dela. Prvi deo je intervju sa ambasadorom Crne Gore, njenom Ekselencijom gospođom Ankom Vojvodić, drugi deo govori o istoriji crnogorske narodne nošnje, treći o čuvenom delu velikog pesnika poete Petra Petrovića Njegoša, „Gorski vijenac“, i četvrti o bitki na Kruše. Film su sa oduševljenjem primili svi učesnici seminara (nastavnici iz BiH, Bugarske, Kosova i Slovenije).