I.M.PACT Participativno planiranje projekata i Matrica logičkog okvira

I.M.PACT Participativno planiranje projekata i Matrica logičkog okvira

Beograd, februar 2006. I.M.PACT (Introducing methodology in Education for Democratic Citizenship Initiatives of the Stability Pact) projekat je nova inicijativa za jugoistočnu Evropu koja ima za cij razvijanje organizacionih sposobnosti za EDC projekte uvođenjem i širenjem sveobuhvatne metodologije participativnog planiranja projekata i samo-evaluacije. Uključujući šest zemalja učesnica – Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Kosovo, Moldaviju, Rumuniju i Srbiju – projekat je osmišljen i razvijen kao odgovor na potrebu za kreativnim razvojem u kreiranju i rukovođenju projekata, koja je bila prepoznata od strane EDC radne grupe u njihovom monitoring izveštaju. Od 25 – 26. februara 2006, u Beogradu (Srbija i Crna Gora) je održan trening- seminar posvećen Participativnom planiranju projekta i Matrici logičkog okvira u organizaciji Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda u saradnji sa bečkim KulturKontakt-om, kao deo većeg regionalnog projekta za Jugoistočnu Evropu pod nazivom I.M.PACT. – Introducing Methodology in EDC initiatives of the Stability PACT. Seminar je pohađalo sedamnaest participanata, predstavnika i saradnika nekoliko nevladinih organizacija, beogradskih fakulteta i Ministarstva prosvete i sporta. Trening je vođen od strane Nađe Bulat i Aleksandra Bulajića, saradnika Društva za obrazovanje odraslih, a pod supervizijom Dukađina Pupovcija iz Kosovskog obrazovnog centra i koordinacijom Katarine Popović, predsednice Društva za obrazovanje odraslih. Učesnici seminara su savladavali tehnike Participativnog planiranja projekta i Matrice logičkog okvira primenjujući ih na deo ˝realnog˝ projekta. Sadržaj izabran za temu simulacije, pod nazivom ˝Profesionalno obrazovanje Roma˝, je uzet kao deo realnog projekta ˝Funkcionalno osnovno obrazovanje Roma˝. Participanti su postepeno uvođeni u karakteristične faze ovih tehnika (definisanje problema, klasifikovanje problema, izrada stabala problema i ciljeva, konstruisanje matrice logičkog okvira i rad na analizi rizika) putem vođenja grupne diskusije i ˝brainstorming˝ tehnike, zatim, prezentacija, vizuelizacije, simulacije i instrukcija. Na kraju seminara učesnici su imali priliku da odgovore na evaluacioni upitnik u kombinaciji pitanja sa slobodnim odgovorima i četvorostepene skale (1 je označavalo najnižu a 4 najvišu ocenu). Kvalitet rada i metoda korišćenih na treningu je ocenjen sa prosečnom vrednošću od 3,81 dok je organizacija treninga ocenjena sa 4.