ICAE Strateški seminar

ICAE Strateški seminar

icae2Beograd, februar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih je imalo čast i zadovoljstvo da u period 1-4.2.2015. bude domaćin prvog skupa Međunarodnog saveta u obrazovanju odraslih (ICAE) održanog u regionu jugoistočne Evrope. ICAE je globalna mreža sa konkretnim mandatom da zagovara učenje i obrazovanje odraslih i predstavlja 800 NVO – regionalnih, nacionalnih i sektorskih mreža iz više od 75 zemalja sveta. Cilj „Strateškog ICAE seminara“ u Beogradu bio je da se u situaciji redefinisanja globalne strategije održivog razvoja, kao promenljivog konteksta za zagovaranje od strane građanskog društva na svetskom planu, prodiskutuju prioriteti organizacije u strateškom planu za naredne 4 godine. To je uključivalo i ponovnu analizu profila organizacije, programa i aktivnosti, ciljeva i neophodnih postignuća. Društvo za obrazovanje odraslih je iskoristilo ovu jedinstvenu šansu da dalje razvije saradnju sa partnerskim organizacijama iz Evrope, ali i da uspostavi saradnju sa drugim krovnim organizacijama u obrazovanju odraslih iz drugih delova sveta.