IKT u ekološkom obrazovanju

IKT u ekološkom obrazovanju

ITC obuka u BoruBor, decembar 2010. Za profesore borskih škola 17. i 18. decembra 2010. realizovan je seminar za trenere/multiplikatore na temu primene informatičko komunikacionih tehnologija u realizaciji ekološkog obrazovanja. Seminar je uspešno završilo svih 20 polaznika, izabranih između 35 prijavljenih kandidata. Intenzivna obuka se sastojala od 16 časova predavanja, prezentacija i radionica u okviru četiri grupe tema prema programu akreditovanom kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Obuku je realizovao „Kompjuter centar“ Bor u saradnji sa Osnovnom školom “Dušan Radović”, koja je obezbedila prostor i deo opreme za realizaciju seminara. Sticajem okolnosti termin obuke i mesto su se poklopili sa posetom visoke delegacije dvv international partnerima u regionu, pa su članovi delegacije pre sastanka sa partnerima iz Bora posetili samu obuku.