Informatička obuka za nezaposlene žene

Informatička obuka za nezaposlene žene

ITCobukazenaBeograd2010Beograd, decembar 2010. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Agencijom Print 1993 u Beogradu je tokom decembra 2010. održana informatička obuka za 10 nezaposlenih lica sa evidencije službe. Kao izuzetno ugrožena grupacija nezaposlenih, za polaznike obuke su izabrane žene starosti između 35 i 45 godina. Obuka, obima 70 časova, je bila izuzetno intenzivna i odnosila se na osnovni segment poslovnog paketa MS Office. Prema proverenom modelu, Nacionalna služba za zapošljavanje je izvršila evidentiranje kandidata i selekciju, Društvo za obrazovanje odraslih je obezbedilo sredstva, a monitoring obuke su zajedno realizovali. Polaznice obuke sa velikim entuzijazmom pričale o efektima obuke, s obzirom na izuzetno zadovoljstvo programom, načinom rada i predavačima.