Inovativne metode i programi u oblasti dnevnih usluga u zajednici za stara lica

Inovativne metode i programi u oblasti dnevnih usluga u zajednici za stara lica

dnevnicentBeograd, novembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo je u koncipiranju u realizaciji stručnog skupa Gerontološkog centra Beograd „Inovativne metode i programi u oblasti dnevnih usluga u zajednici za stara lica“, realizovanog 30. novembra u Domu za stare na Bežanijskoj kosi. Događaj je organizovan sa ciljem da se socijalnim radnicima zaposlenim u Gerontološkim centrima širom Srbije predstave inovativne metode i programi u oblasti dnevnih usluga u zajednici za starije. Gerontološki centar kao jedan od ključnih partnera u pokretanju inicijative Centra za učenje u zajednici prepoznao je značaj učenja za rad sa starijim osobama, te je Društvo za obrazovanje odraslih pozvano da dopuni sadržaj manifestacije i pomogne u njenoj realizaciji. Saradnici Društva za obrazovanje odraslih su kroz tri radna bloka predstavili teorijski okvir za razumevanje učenja i obrazovanja starijih. Potom je učesnicima prikazan kolaž video o učenju u zajednici sa primerima dobre prakse. Poseban blok bio je namenjen interaktivnom osmišljavanju mogućnosti za formiranje Centra za učenje u zajednici u lokalnim sredinama iz kojih dolaze učesnici. Nakon sumiranja i predstavljanja dobijenih rezultata rada prisutni su ohrabreni na pokretanje osmišljenih inicijativa uspešnim primerom samoodržive zajednice koja uči iz SAD-a, ali i diskusijom i međusobnom razmenom iskustava.