IV Festival učenja u Srbiji

IV Festival učenja u Srbiji

Srbija, jun 2005. Od 27. juna do 03. jula, uz podršku DVV-a, Društvo za obrazovanje odraslih je organizovalo IV Festival učenja u Srbiji. Odlučeno je da ove godine festivalske aktivnosti budu van Beograda, kako bi ideja o celoživotnom učenju stigla i do ljudi koji ne žive u glavnom gradu. Lokalni partneri su preuzeli organizaciju festivala kako bi planirane aktivnosti odgovorile lokalnim potrebama, najviše potrebama marginalizovanih grupa. Tokom svih dana trajanja Festivala posetioci su mogli da učestvuju u brojnim aktivnostima. Ulične zabave, sajmovi obrazovanja, izložbe, predavanja, koncerti kao i otvorena vrata institucija su samo neke od njih.