Izložba pačvork radova polaznika U3D „Braća Stamenković“

Izložba pačvork radova polaznika U3D „Braća Stamenković“

Beograd, septembar 2005. Stariji građani su i dalje vrlo deprivilegovana grupa u Srbiji, kako u socijalnom tako i u ekonomskom i političkom smislu. U težnji da se poboljša obrazovna ponuda za starije, Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji sa Univerzitetom za treće doba je ove jeseni planiralo  nekoliko aktivnosti: kurseve računara, jezika, slikanja. Izložba pačvork radova polaznika Univerziteta za treće doba „Braća Stamenković“ predstavlja početak ovih aktivnosti. Trajanje izložbe je od 01. do 10. septembra 2005. u Etnografskom muzeju u Beogradu. 16 polaznika kursa pačvorka je napravilo 85 radova i svi oni su prikazani. Predstavnici medija su izveštavali o izložbi, koja je bila veoma dobro posećena, 200 ljudi je bilo na otvaranju, a više od 800 ljudi ukupno je posetilo izložbu.