Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Beograd, jul 2014. U Palati Srbija, 8. jula, Nikola Koruga, koordinator projekta Društva za obrazovanje odraslih učestvovao je u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koju je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Pregovaračkim timom za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Tokom diskusije naglašeno je da su izmenjeni i dopunjeni samo oni delovi Zakona o visokom obrazovanju, koje je moguće implementirati u kratkom roku. Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naglasio je da mnoge probleme nije moguće rešavati bez kompletne izmene Zakona o visokom obrazovanju, koja je planirana za narednu godinu. Učešćem u javnoj raspravi i analizom Izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju jasno je istaknuto da postoji potreba za prilagođavanjem visokog obrazovanja potrebama odraslih, ali da su za to neophodne šire mere od dopuna i izmena aktuelnog Zakona. Društvo za obrazovanje odraslih će i u narednom periodu sa posebnom pažnjom pratiti reformu visokog obrazovanja, ali i pružati Ministarstvu podršku za integraciju kvalitetnog i dostupnog obrazovanja odraslih u celokupan obrazovni sistem.