Javnu rasprava o Nacrtu zakona za obrazovanje odraslih

Javnu rasprava o Nacrtu zakona za obrazovanje odraslih

javna_raspravaBeograd, maj 2011. Ministarstvo prosvete i nauke je u saradnji sa Društvom za obrazovanje odraslih uspešno realizovalo javnu raspravu o Nacrtu zakona za obrazovanje odraslih. Rasprava je održana u sali Skupštine grada Beograda, a prisustvovalo je preko 90 profesionalaca iz oblasti obrazovanja odraslih zaposlenih u državnim instutucijama, nevladinom sektoru i kompanijama. Na ovaj način je nacrt zakon sagledan sa više aspekata čime je ostvaren i cilj događaja. Takođe, učesnicima je bio dostavljen i formular za komenatre, primedbe i predloge koji su oni imali prilike da popune i dostave ministarstvu. Skup je otvorio Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra, a nacrt je predstavila Mirjana Milanović, rukovodilac radne grupe za obrazovanje odraslih. Ovaj događaj predstavlja izuzetno važan korak u razvoju obrazovanja odraslih u Srbiji.