Konferencija “Stvaranje mreža za socijalnu transformaciju kroz interkulturalno učenje”

Konferencija “Stvaranje mreža za socijalnu transformaciju kroz interkulturalno učenje”

IMG_7339Sofija, mart 2005. Institut za međunarodnu saradnju Nemačke asocijacije za obrazovanje odraslih (IIZ/DVV) je u periodu od 17. do 20. marta 2005. u okviru SMILE projekta organizovao Open Space tehnološku konferenciju u Sofiji, u Bugarskoj. Konferencija je imala za cilj razvoj projekata na umrežavanje i interkulturalno učenje kao i diskusiju kako to postići. Srbiju i Crnu Goru su predstavljali pet učesnika iz Društva za obrazovanje odraslih, CARDS Programa Srbije i Centra za stručno obrazovanje Crne Gore.