Konferencija za novinare povodom IX Festivala učenja odraslih u Beogradu

Konferencija za novinare povodom IX Festivala učenja odraslih u Beogradu

konfmediacBeograd, decembar 2015. U prostorijama Media centra organizovana je konferencija za novinare povodom centralne manifestacije IX Festivala učenja odraslih u Beogradu. Društvo za obrazovanje odraslih je na konferenciji najavilo manifestaciju i predstavilo novi koncept učenja u zajednici, inicijativu koju Društvo pokreće sa mrežom partnera. Novinarima je predstavljen program Festivala kao i interaktivne obrazovne aktivnosti koje će realizovati partnerske organizacije koje učestvuju na Festivalu. Pored novinara na konferenciji su bile prisutne i predstavnice Odeljenja za obrazovanje Privredne komore Srbije koje su istakle spremnost za saradnju i uključivanje u rad Centra za učenje u zajednici.