Međunarodna konferencija Evaluacija u obrazovanju u državama Balkana

Međunarodna konferencija Evaluacija u obrazovanju u državama Balkana

IMG_9861Beograd, jun 2011. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana je četrnaesta po redu Međunarodna konferencija u organizaciji Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED) u saradnji sa Institutom  za pedagogiju i andragogiju, Odeljenjem za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Društvom za obrazovanje odraslih i Društvom andragoga Srbije, a tema je bila “Evaluation in Education in the Balkan Countries”. Već nekoliko poslednjih godina kvalitet u obrazovanju je postao „vruća“ tema i predstavlja prioritet kako na polju istraživanja, tako i u kreiranju nacionalnih politika, a evaluacija čini osnovu pomenutih procesa. U skladu sa tim predstavljeni su radovi koji se bave različitim elementima i aspektima obrazovanja koji su ujedno i predmet evaluacije: programi, proces, postignuće učesnika, rad nastavnika, institucije itd. Učestvovalo je oko 200 istraživača, univerzitetskih profesora, kreatora politika i praktičara iz ove oblasti iz Grčke, Turske, Bugarske, Makedonije, Rumunije, Srbije, a po prvi put ove godine i Slovenija se priključila konferenciji.