Međunarodna konferencija: Obrazovanje i vrednosti u državama Balkana

Međunarodna konferencija: Obrazovanje i vrednosti u državama Balkana

basopedroBukurešt, jul 2006. Balkansko društvo za pedagogiju i obrazovanje organizovalo je konferenciju u saradnji sa Univerzitetom „Spiru Haret“ u Bukureštu, Institutom za nauke o obrazovanju, Centrom za obrazovanje i profesionalni razvoj u Bukureštu, uključujući i eksperte iz Albanije, Bugarske, Grčke, Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske. Skup je posvećen temi u vezi sa obrazovanjem i vrednostima u državama Balkana. Nakon plenarne sesije na kojoj su predstavljene perspektive i trendovi koji se odnose na obrazovanje i vrednosti u različitim državama, diskusija se nastavila u nekoliko radnih grupa gde su predstavljeni rezultati mnogih naučnih istraživanja o sledećim problemima:

  • „Istorijski i teorijski pristupi vrednostima i vrednosnom sistemima“;
  • „Vrednosti školstva i kurikuluma“;
  • „Vrednosti, pogledi i stavovi učenika i nastavnika, životni stil i porodica“;
  • „Vrednosti, globalizacija, multikulturalizam u evropskoj perspektivi“.

Srpsku delegaciju koja je predstavila svoje doprinose na konferenciji činili su predstavnici Društva za obrazovanje odraslih, Instituta za pedagogiju i andragogiju, kao i Instituta za pedagoška istraživanja.