Nacionalni savet u obrazovanju odraslih Švedske u poseti Srbiji

Nacionalni savet u obrazovanju odraslih Švedske u poseti Srbiji

LogoBeograd, april 2015. U periodu 27-29.4.2015. delegacija Nacionalnog saveta u obrazovanju odraslih Švedske (Folkbildningsrådet) posetila je Srbiju. Cilj ove studijske posete bio je upoznavanje sa ulogom obrazovanja i učenja odraslih i organizacija građanskog društva generalno, a posebno u kontekstu interkulturalnog suživota i tolerancije i borbe protiv ksenofobije. Prvog dana posete delegacija je posetila Vojvodinu, dok joj je drugog i trećeg dana domaćini u Beogradu bili Društvo za obrazovanje odraslih i Beogradski centar za ljudska prava. Pored poseta Društvu za obrazovanje odraslih, Kuće ljudskih prava, i Ambasade Švedske organizovan je i sastanak sa predstavnicima drugi organizacija koji su gostima iz Švedske predstavili situaciju u Srbiji iz perspektive svojih aktivnosti i iskustava – Društvo andragoga Srbije, Centar za ženske studije, Kvinna till Kvinna, Žene u crnom, itd. Tokom posete Društvu za obrazovanje odraslih razmatrane su i mogućnosti proširenja saradnje i dalje razmene iskustava.