Nastup predstavnika Društva za obrazovanje odraslih na 31. BG Ignite-u

Nastup predstavnika Društva za obrazovanje odraslih na 31. BG Ignite-u

ignite1Beograd, april 2015. Udruženje građana Srbija u pokretu organizovalo je 31. Beogradski Ignite 27. aprila. Ovaj način javnog nastupa podrazumeva dinamičnu prezentaciju ideja u neformalnom okruženju i praktikuje se u više od 100 gradova širom sveta. Pravila prezentovanja su jednostavna: prezentacije traju pet minuta; svaka prezentacija ima 20 slajdova; slajdovi se automatski smenjuju na 15 sekundi; prezenter nema kontrolu nad menjanjem slajdova. Ovoga puta tema je bila „Moje društvo voli razlike“. Partneri događaja su Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja, Fondacija za otvoreno društvo, Centar za interaktivnu pedagogiju i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Deset prezentera/ki su predstavili borbu za uključivanje marginalizovanih grupa u društvo. Društvo za obrazovanje odraslih se pridružilo ovoj manifestaciji predstavivši svedočanstva o učenju predstavnika marginalizovanih grupa prikupljena tokom Festivala učenja odraslih 2013. i 2014. godine. Ovim nastupom Društvo je istaklo značaj i kapacitet učenja i obrazovanja u odraslom dobu za uključivanje marginalizovanih grupa, povezalo sa većim brojem organizacija koje se aktivno bave “obrazovnom inkluzijom” i pokušalo da ohrabri sugrađane u brojnoj publici da se uključe u aktivnosti učenja u zajednici i podrže ga.