Nemačko-francuski kolokvijum

Nemačko-francuski kolokvijum

Fra-nem kolokvijumSofija, jun 2007. Francuski centar za kulturnu saradnju, ambasade Francuske i Nemačke u Sofiji, u saradnji sa Institutom za međunarodnu saradnju Nemačkog udruženja za obrazovanje odraslih (dvv international) i kancelarijom u Sofiji, organizovali su u periodu 1 – 2. juna 2007. naučni skup povodom izdanja prvog nemačko-francuskog udžbenika istorije, a pod pokroviteljstvom predsednika Bugarske, G-dina Parvanova, što je izazvalo veliku medijsku pažnju. Naučni skup je održan na temu „Sačuvati sećanja, graditi budućnost – zajednički pogled na istoriju“. Tokom skupa, nadovezujući se na oficijelnu prezentaciju knjige, naučnici iz regiona su sa odabranom publikom diskutovali o ovom udžbeniku istorije, kao i mogućnostima da se slični projekti realizuju u zemljama balkanskog regiona. Pored bugarskih eksperata na skupu su učestvovali i učesnici iz Albanije, Grčke, Rumunije i Srbije (dr Katarina Popović i dr Stanislav Sretenović), iz raznovrsnih institucija – sa Univerziteta, ministarstava i iz nevladinih organizacija. Intenzivna razmena i bogata diskusija omogućile su predstavljanje dosadašnjih projekata i inicijativa, razmenu iskustva kao i razgovor o mogućnostima realizacije budućih projekata među zemljama Balkana.