Nova jedinica za obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvete u Srbiji

Nova jedinica za obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvete u Srbiji

Beograd, septembar 2009. Akcioni plan za obrazovanje odraslih, usvojen u martu 2009. godine, dao je prve značajne rezultate. Uz dugogodišnji rad na promovisanju obrazovanja odraslih, lobiranje i visoku zainteresovanost aktuelnog Ministarstva prosvete za ovu oblast, doveli su do ohrabrujućeg rezultata – osnivanja jedne posebne jedinice za obrazovanje odraslih u okviru Ministarstva prosvete Republike Srbije. Ona će omogućiti bolju koordinaciju pitanja obrazovanja odraslih u okviru Ministarstva, kao i u saradnji sa drugim ministarstvima i ostalim partnerima. Ova korak je ključna pretpostavka da se na sistemski način pristupi rešavanju brojnih pitanja iz oblasti obrazovanja odraslih, jer predviđa ne samo organizacionu osnovu i neophodan kadar za sve buduće projekte iz ove oblasti (uključujući IPA 2007), već i jasno definisanu budžetsku stavku od strane Ministarstva prosvete.