Obrazovanje odraslih i razvoj: Inkluzija i raznolikost (2018)

Obrazovanje odraslih i razvoj: Inkluzija i raznolikost (2018)

Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) nastavlja da inspiriše dijalog, razmenu ideja i kritičko promišljanje najrelevantnijih tema u obrazovanju odraslih. Ovim virtuelnim seminarom ICAE, u saradnji sa DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke), želi da podstakne debatu i dijalog o izabranim člancima iz časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ DVV International-a. Time se omogućava šira diskusija i dublja analiza tema pokrenutih u štampanom izdanju časopisa. Seminar koristi virtuelni prostor kao priliku za razmenu iskustava iz različitih regiona i konteksta i inspiraciju novih ideja. Virtuelni seminar 2018. se fokusira na inkluziju i raznolikost. Autori iz celog sveta raspravljaju o brojnim aspektima „inkluzije i raznolikosti“. Oni pišu o svom identitetu, raspravljaju o promenama neophodnim za stvaranje inkluzivnih društava i sistema obrazovanja odraslih i predstavljaju konkretne „inkluzivne“ metode obrazovanja odraslih. Kakav doprinos može dati obrazovanje odraslih? Kakvi pristupi učenju, kakvi obrazovni programi i institucije su potrebni za stvaranje inkluzivnog obrazovnog sistema (za odrasle)? A šta zapravo znači „inkluzivna“ nastava? Ovo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo u okviru Virtuelnog seminara 2018. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.