Obuka „Kreiranje i realizacija programa namenjenih starijim osobama“ organizovana je za Crveni krst

Obuka „Kreiranje i realizacija programa namenjenih starijim osobama“ organizovana je za Crveni krst

redcrossBeograd, oktobar 2015. U periodu od 29. do 30. oktobra 2015. godine, u okviru pripremnih aktivnosti za IX Festival učenja odraslih, Društvo za obrazovanje odraslih (AES) je u saradnji sa Crvenim krstom Srbije organizovalo drugu andragošku obuku „Kreiranje i realizacija programa namenjenih starijim osobama“. Društvo je prepoznalo Crveni krst Srbije, kao i Ustanovu Gerontološki centar Beograd, kao partnere od posebnog značaja za realizaciju inicijative „Centar za učenje u zajednici“, pa je stoga i za volontere Crvenog krsta organizovana posebna obuka za koji je razvijen namenski program. U obuci je učestvovalo 43 volontera Crvenog krsta Srbije angažovanih u grupama samopomoći Programa brige o starima u 9 gradova Srbije. Trening su u dve odvojene grupe realizovale kolege sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Tamara Nikolić Maksić, Maja Maksimović, Jelena Aleksić i Aleksandar Bulajić. Volonteri Crvenog krsta su na obuci imali prilike da nauče od čega se sastoji i kako se kreira obrazovni program, uzimaju u obzir specifičnosti učenja starijih, biraju i formulišu ciljevi i ishodi programa, kao i kako se program prezentuje. Tokom cele obuke vladala je izuzetno pozitivna atmosfera. Polaznici su bili veoma aktivni i inspirisani, a na kraju obuke su izrazili spremnost da svojim aktivnostima doprinesu realizaciji inicijative „Centar za učenje u zajednici“.