Obuka o javnom zagovaranju organizovana za inicijative za učenje u zajednici

Obuka o javnom zagovaranju organizovana za inicijative za učenje u zajednici

javnozastupanjekBeograd, decembar 2015. Serija radionica organizovanih u okviru IX Festivala učenja odraslih, završena je trodnevnom radionicom o javnom zagovaranju. Društvo za obrazovanje odraslih je program obuke pripremilo u saradnji sa Fondacijom Trag, a radionicu je vodila Snežana Stojanović. Radionici održanoj u Centru za sport i kulturu Šumice i u Društvu za obrazovanje odraslih, prisustvovalo je 20 predstavnika 15 organizacija koje organizuju nekomercijalne aktivnosti učenja u zajednici. Cilj obuke je bio unapređenje znanja i veština učesnika da javno zagovaraju inicijative u zajednici. Radilo se na konkretnim primerima, tako da su tokom tri dana razvijeni osnovni elementi dva projekta javnog zagovaranja: Otvaranje prvog centra za učenje u zajednici u Beogradu i Povraćaj dela zgrade Sokolskog društva Srbije. Uključujući samu centralnu manifestaciju Festivala i pripremni sastanak partnera, ovo je bio šesti sastanak partnerskih organizacija, što je još više osnažilo duh zajedništva i partnerstva ove grupe organizacija. Naredni koraci podrazumevaju dalji zajednički razvoj ova dva projekta i početak kampanja zagovaranja tokom 2016. godine.