Obuka o seoskom turizmu

Obuka o seoskom turizmu

Poseta zapadnoj SrbijiBor, jun 2009. Ovogodišnju obuku u seoskom turizmu je pohađao 41 polaznik iz 30 domaćinstava opštine Bor. Prvi vikend obuke je realizovan u Brestovačkoj banji, a centralni deo obuke je bio posvećen kreiranju ponude domaćinstava i združene ponude sela. Obuka nije bila samo teorijska, tako da je prvi vikend završen sa obimnim planom punude turističkih aktivnosti za predstojeće leto i jesen. Novoformirano Udruženje domaćina Bora će u saradnji sa lokalnim partnerima razraditi detalje ove turističke ponude i javno je oglasiti. Tokom drugog vikenda obuke polaznici su obišli primere dobre prakse u tri opštine sa najrazvijenijim seoskim turizmom i najiskusnijim udruženjima domaćina: Gornji Milanovac, Valjevo i Ljig. Boravak u domaćinstvima koja se duži niz godina uspešno bave seoskim turizmom je doneo ohrabrujuća, ali i otrežnjujuća iskustva. Diskusije i prezentacije u udruženjima domaćina i turističkim organizacijama Valjeva i Ljiga su ubrzale razmenu iskustva i obezbedile dragocene informacije, kako za domaćinstva, tako i za Udruženje domaćina Bora. Dogovorena je buduća saradnja i inicirano pridruživanje Udruženja Nacionalnoj asocijaciji za razvoj seoskog turizma.