Obuka „Unapređenje zapošljivosti“

Obuka „Unapređenje zapošljivosti“

Stari zanatiBor, mart 2010. Tokom dva vikendau u martu, u Boru je u okviru projekta „Unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa“ održana obuka „Narodna tradicija i zanati u funkciji seoskog turizma“, za 15 članova Udruženja domaćina u seoskom turizmu Opštine Bor. Obuka je bila bazirana na programu „Narodna tradicija i zanati“ odobrenom od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Srbije. Cilj obuke je bio osposobiti polaznike da unaprede ponudu svog turističkog domaćinstva u smislu izrade suvenira, izrade i ukrašavanja predmeta za upotrebu u domaćinstvu, reparacije i ukrašavanja autentičnih komada nameštaja u domaćinstvu i slično. Obuka je bila organizovana po principu „Kaži, pokaži, uradi“ pa je svaka radionica završena uz pregršt praktičnih i lepih rukotvorina.