Održivost projekta u severnoj Srbiji

Održivost projekta u severnoj Srbiji

Odrzivost-projektaBačka Palanka, septembar 2010. Višegodišnja saradnja Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda i Omladinske nevladine organizacija (ONO) iz Novog Sada, dobila je još jednu u nizu potvrda za uspešnost i održivost. Projekat „Edukacijska kuća“, koji su napisale učesnice seminara – obuke o veštinama pisanja projekata, organizovane u aprilu (Bačka Palanka) i maju (Bački Petrovac) 2010.g. od strane ove dve organizacije, usvojen je na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za demografiju i socijalnu zaštitu. Odvijaće se od septembra do kraja 2010. godine u opštinama Bačka Palanka i Bački Petrovac. Podnosilac projekta je Centar za socijalni rad iz Bačkog Petrovca, a za edukatorke i trenerke na projektu, po predlogu tvoraca projekta, izabrane su Milica Paskulov i Ljiljana Čumura Žižić iz ONO. Isti projekat dobio je podršku i Skupštine opštine Bačka Palanka, podnosilac je Opštinska organizacija žena, a neke od aktivnosti su već započete.