Osnivačica Društva za obrazovanje odraslih reizabrana je za članicu Upravnog odbora EAEA

Osnivačica Društva za obrazovanje odraslih reizabrana je za članicu Upravnog odbora EAEA

Lester, jun 2013. Na generalnoj godišnjoj skupštini EAEA održanoj 6. juna u Lesteru (Velika Britanija) dr Katarina Popović, osnivačica Društva za obrazovanje odraslih, docentkinja i istraživačica Filozofskog fakulteta u Beogradu, reizabrana je na poziciju članice upravnog odbora za period od 2013. do 2015. godine. Pored izbora upravnog odbora na ovom skupu članovi EAEA takođe su izabrali novog predsednika, Per Paludan Hansena predstavnika Danske asocijacije za obrazovanje odraslih. Kao i prethodnih godina između ostalog dr Karatina Popović će na pomenutoj poziciji nastojati da produbljuje partnerstva između članica EAEA i organizacija Jugositočne Evrope, kao i ključnih aktera u obrazovanju odraslih u regionu.