PEFETE otvorena radionica

PEFETE otvorena radionica

IM000155Prag,  jun 2005. Panevropski forum za obrazovanje starijih (PEFETE) je u periodu od 14. do 16. juna organizovao otvorenu radionicu o interaktivnom učenju u starijem dobu. Radionica je održana u Pragu na kojoj su se stariji edukatori sreli sa 14 članova PEFETE tima kao i ključne osobe iz PEFETE mreže. Radionica je imala za cilj stimulisanje edukatora kako bi: razvijali strategije za  povećanje učešća starijih u obrazovnim aktivnostima, razvijali obrazovne aktivnosti zajedno sa starijim građanima i građankama, kao i izrađivali interaktivne metode za učenje u starijem životu.