Per Paludan Hansen posetio Društo za obrazovanje odraslih

Per Paludan Hansen posetio Društo za obrazovanje odraslih

Beograd, Avgust 2014. Društvo za obrazovanje odraslih (AES) je imalo čast i zadovoljstvo da ugosti Per Paludan Hansena predsednika Evropskog udruženje u obrazovanju odraslih (EAEA) i predsednik Upravnog odbora Danskog udruženje u obrazovanju odraslih (DAEA). Direktor Društva Dušan Zdravković je gospodina Hansena upoznao sa aktuelnostima u obrazovanju odraslih u Srbiji, predstavio mu nacionalne i regionalne aktivnosti Društva, kao i planove za buduće aktivnosti. U nastavku posete je razgovarano o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje EAEA i AES, koja je ocenjena kao veoma uspešna, o zastupanju interesa zemalja van Evropske unije, o mogućim zajedničkim projektima i aktivnostima. U okviru posete Društvu za obrazovanje odraslih, gospodin Hansen se susreo i sa gospođom Katarinom Popović, generalnom sekretarkom Međunarodnog saveta u obrazovanju odraslih (ICAE) i predsednicom Upravnog odbora AES. Razgovor je vođen o budućoj saradnji dve organizacije i relevantnosti globalnih tendencija razvoja u obrazovanju odraslih za Evropu i za organizacije civilnog društva u Evropi.