Planiranje i upravljanje projektima

Planiranje i upravljanje projektima

Training_ONO_2Bačka Palanka, april 2010. Poslednjeg vikenda aprila Omladinska nevladina organizacija iz Novog Sada, uz podršku Društva za obrazovanje odraslih, organizovala je prvi deo obuke „Planiranje u upravljanje projektima“ u Bačkoj Palanci. Ciljevi obuke su bili: unapređenje veština učesnika koje se odnose na planiranje i upravljanje projektima; osposobljavanje učesnika za pripremu kvalitetnih predloga projekata za inostrane fondove; demonstracija vođenja projekta unutar organizacije; predočavanje vrednosti projekta kao sredstva ostvarivanja i unapređivanja misije organizacije ili rešavanja određenog problema u zajednici. Obuku je prošlo 18 edukatora/multiplikatora iz Bačke Palanke, Bačkog Petrovca, Novog Sada, Kikinde, Zrenjanina, Futoga, Bača, Maglića, Gložana, Tovariševa i Silbaša.