Početak obrazovnog i trening kursa za nezaposlene

Početak obrazovnog i trening kursa za nezaposlene

Srbija, oktobar-decembar 2005. Novi obrazovni trening za nezaposlene počeo je u oktobru u nekoliko institucija za stručno obrazovanje i obuku. U saradnji sa Ministarstvom rada i zapošljavanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i lokalnim ekspoziturama Nacionalne službe, Društvo za obrazovanje odraslih je razvilo program kursa. Što se tiče kurseva za zanatske profile Društvo je sarađivalo sa Zanatskom komorom. Ciljna grupa za različite kurseve su na prvom mestu nezaposleni, kao i ljudi koji imaju veći rizik od gubitka posla (nisko kvalifikovani). Ove jeseni su u ponudi nekoliko sertifikovanih kurseva računara i različitih zanata.