Početak projekta ELiS

Početak projekta ELiS

Civil_societyBeograd, jun 2011. Društvo za obrazovanje odraslih je 28. juna sklopilo ugovor sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji čime je zvanično započeo projekat ELiS koji je  realizovan u partnerstvu sa dvv international. Cilj ovog jednogodišnjeg projekta je da doprinese razvoju nediskriminativnog i inkluzivnog društva u Srbiji kroz kreiranje jedne nove slike o starima u Srbiji. Nasuprot dominantnim predrasudama da su pripadnici trećeg doba pasivni i uglavnom na teretu društva, težnja projekta je da putem medijske kampanje i izložbe fotografija promoviše aktivno starenje i preispita sveprisutne stereotipe. Izložbe fotografija će biti održane širom Srbije u pet gradova (Beograd, Novi Sad, Užice, Leskovac i Bor), a najbolja fotografija će biti nagrađena.