Početak „Second Chance“ projekta u Srbiji

Početak „Second Chance“ projekta u Srbiji

GOPA_SECOND_CHANCEBeograd, oktobar 2010 – 2012. U Društvu za obrazovanje odraslih održan je „kick off“ sastanak povodom zvaničnog početka „Second Chance“ (Druga šansa) projekta za Srbiju. Sastanku su prisustvovali predstavnici konsultantske kompanije GOPA u Srbiji, Martin Jeglitza, Heike Happerschoss, Naomi Perera i „team leader“ ovog projekta Anita Jakobsone i predsednica Društva Katarina Popović. dvv international je zajedno sa GOPA consulting i Evropskom asocijacijom za obrazovanje odraslih (EAEA) u konzorcijumu, čiji je predlog projekat usvojen na tenderu. Neki od glavnih ciljeva projekta „Druga šansa“ su: sistemski razvoj osnovnog obrazovanja odraslih, baziranog na praksi i uspostavljanju sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji, koji će da bude dostupan i usklađen sa potrebama odraslih, fokusiran na životne veštine i kompetencije i baziran na principima celoživotnog učenja. Projekat je realizovan u periodu 2010-2012 i u njega je uključeno 80 škola iz Srbije. Ukupna vrednost projekta iznosi 7,5 mil. EUR – 4.5 mil su sredstva iz Evropske unije, a 3 mil. su domaća sredstva kofinansiranja.