Podrška programu Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

Podrška programu Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

Donacija FOOOBeograd, decembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih realizuje, već drugu godinu za redom, podršku programu Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO) u Srbiji. Sredinom godine Društvo je ponudilo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podršku programu u vrednosti 10.000 EUR, pretpostavljajući da će u skladu sa potrebama biti realizovan program dodatne obuke nastavnika. Obzirom na činjenicu da se do kraja godine nisu stekli uslovi za realizaciju dodatne obuke, doneta je odluka da se podrška programu FOOO realizuje kroz donaciju priručnika za polaznike, jer još uvek ne postoji mehanizam obezbeđenja ovih priručnika za škole, a kao jedini radni materijal polaznika ovi priručnici su preduslov uspešne realizacije programa. Nakon upita o potrebama, upućenog na adrese blizu 60 škola u programu FOOO, 38 škola je poslalo zahteve. Na sve zahteve je pozitivno odgovoreno i priručnici su odštampani i distribuirani u veće centre. Ovogodišnjom donacijom podmirene su potrebe 2160 polaznika programa FOOO.