“Podrška razvoju demokratije, tolerancije i kulture dijaloga” u Vojvodini

“Podrška razvoju demokratije, tolerancije i kulture dijaloga” u Vojvodini

Bačka Palanka, oktobar-Backa Palankanovembar 2008. Projekat „Podrška razvoju demokratije, tolerancije i kulture dijaloga“ uspešno je nastavljen u Bačkoj Palanci ciklusom dva dvodnevna seminara – treninga. Prvi trening naslovljen „Osnovi komunikacije i kultura dijaloga“ održan je od 22. do 23. novembra, a drugi sa temom „Interkulturalna komunikacija i rešavanje konflikata“ od 29. do 30. novembra. Predavačice su bile saradnice Društva: Marijana Todorović i Tamara Nikolić Maksić. Polaznici seminara su bili uglavnom sa područja opštine Bačka Palanka – u nacionalnom, kulturnom i religijskom pogledu heterogene sredine, sa desetak različitih kultura. Ciljevi seminara su bili: poboljšanje komunikacijske veštine i upravljanje sukobima kao i njihovo konstruktivno rešavanje, razumevanje specifičnosti multikulturnog društva, razumevanje koncepta i značaja interkulturalizma. U evaluaciji polaznici su visokim ocenama vrednovali odabrane teme i predavačice, kao i samu organizaciju seminara, čemu je svojim angažmanom doprinela partnerska organizacija Omladinska nevladina organizacija – ONO, Novi Sad.