Podrška razvoju demokratije, tolerancije i kulture dijaloga” u Vojvodini

Podrška razvoju demokratije, tolerancije i kulture dijaloga” u Vojvodini

ZrenjaninZrenjanin, novembar-decembar 2008. U nastavku projekta “Podrška razvoju demokratije, tolerancije i kulture dijaloga“ u Zrenjaninu su održana dva seminara, 06.12.08. i 13.12.08. sa težištem na temama Interkulturalna i interpersonalna komunikacija. Kroz aktivno učešće i međusobnu saradnju polaznika, postavljeni su osnove za razumevanje interkulturalnosti, ulogu i značaja komunikacije u mešovitoj sredini, strukturu sukoba, kao i mogućnosti za njihovo rešavanje. Evaluacija je pokazala da su učesnici zahvaljujući ovom seminaru učinili veliki pomak u razumevanju značaja i mogućnosti dobre komunikacije u interkulturnoj sredini i ulogu tolerancije i demokratije, a značajno je doprineo i da redefinišu shvatanja nacionalne kulture, interkulturalizma i međuetničke komunikacije i afirmisao značaj i ulogu kulture dijaloga i efikasne komunikacije.