Podrška razvoju kulture dijaloga u Sandžaku

Podrška razvoju kulture dijaloga u Sandžaku

KursteilnehmerSjenica, jul 2008. Tokom maja, juna i jula meseca 2008. godine, u okviru projekta “Podrška razvoju demokratije, tolerancije i kulture dijaloga” u Sjenici su, u saradnji sa lokalnom partnerskom organizacijom NVO “Flores”, održana tri seminara posvećena unapređenju kulture dijaloga. U dogovoru sa partnerskom organizacijom za prva dva seminara su odabrane teme: „Osnovi komunikacije i kultura dijaloga“, i „Interkulturna komunikacija i rešavanje konflikta“. Tema trećeg seminara „Timski rad i pregovaranje“ određena je po zahtevu samih polaznika. Predavači su bili saradnici Društva: Marijana Todorović, Tamara Nikolić Maksić i Aleksandar Bulajić, a o kvalitetu obuke mnogo govori veoma pozitivna evaluacija.