Podrška učešću predstavnika Srbije u Otvorenom metodu koordinacije

Podrška učešću predstavnika Srbije u Otvorenom metodu koordinacije

Podrska_OMKBeograd, decembar 2014. U aprilu 2014. godine Vlada Republike Srbije je na poziv Evropske komisije nominovala predstavnike za učešće u radu Tematskih radnih grupa (TRG), u Otvorenom metodu koordinacije (OMK), u okviru strateškog okvira Obrazovanje i obuka 2020. Učešćem u ovim radnim grupama Srbija će imati mogućnost da kao ravnopravni učesnik koristi najbolje prakse država članica EU i njihovih obrazovnih politika, kao i da predstavi ostvarenost svojih strateških i reformskih zahvata. U julu 2014. godine Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije obratio se Društvu za obrazovanje odraslih sa molbom za podršku učešću predstavnika Srbije u OMK. Imajući u vidu da su teme koje su definisane kao prioritetne na nivou EU od suštinskog značaja za dalje reformske procese Republike Srbije u oblasti obrazovanja i u skladu sa ciljevima Strategije razvoja obrazovanja, odlučeno je da se ova podrška pruži na račun drugih aktivnosti. Podrška je pružena za učešće jednog člana TRG – Obrazovanje odraslih na dva sastanka organizovana od strane Evropske komisije u drugoj polovini 2014. godine.