Poseta profesora Petera Jarvisa

Poseta profesora Petera Jarvisa

jarvisBeograd, jul 2014. Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji sa Katedrom za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Institutom za pedagogiju i andragogiju, 19. juna organizovalo je predavanje „Ljudsko učenja – implicitno i eksplicitno“ profesora Petera Jarvisa povodom obeležavanja šezdesetogodišnjice njegove predavačke karijere. Predavanju su pisustovali stručnjaci iz oblasti obrazovanja odraslih, predstavnici državnih institucija (ministarstava i zavoda koji deluju u oblasti obrazovanjem), studenti, profesori i asistenti Filozofskog fakulteta u Beograd. Tokom svoje posete profesor je održao konsultacije sa studentima doktorskim i master studija, kako bi odgovorio na sve njihove istraživačke dileme i ohrabrio ih za nastavak rada na njihovim tezama. S obzirom da će Peter Jarvis biti gost urednik prvog broja Andragoških studija za 2014. godinu organizovan je radni ručak sa članovima uređivačkog borda ovog naučnog časopisa. Poseta profesora Jarvisa ne samo da nas je upoznala sa najnovijim trendovima u razvoju obrazovanja odraslih u svetu, već je inspirisala i inicirala promišljanje filozofskih aspekata učenja.