Festival obrazovanja odraslih – kalendar dešavanja (2002)

Festival obrazovanja odraslih – kalendar dešavanja (2002)

kalendar2002Nakon sjajnog početka sa prvim Festivalom učenja odraslih 2001. godine, Društvo za obrazovanje odraslih naredne godine organizuje drugi Festival obrazovanja odraslih, koji uključuje i organizacije iz Crne Gore i predstavlja najveću aktivnostu u obrazovanju odraslih ikada održanu na prostorima Srbije i Crne Gore. Katalog dešavanja najavljuje da će tokom pet festivalskih dana, u 98 gradova i mesta Srbije i Crne Gore, više od 450 organizacija organizovati za građane bezmalo 800 aktivnosti! Organizacija festivala se realizuje kroz mrežu 27 regionalnih koordinatora. Pored aktivnosti pojedinačnih organizacija, tokom festivala je organizovano i 19 centralnih regionalnih aktivnosti, koje posebno privlače pažnju građana i medija. Najveća je u Beogradu, gde u petočasovnom programu „berze obrazovanja odraslih“ učestvuje 50 organizatora iz Beograda, uz posetu više hiljada građana. Urednik: Katarina Popović. Beograd, 2002. godine.