Komparativna andragogija (2003)

Komparativna andragogija (2003)

kompara Komparacija je jedan od osnovnih metoda ljudskog mišljenja i znanja, neophodan modernom čoveku. Komparacija se sastoji od socijalnih i naučnih elemenata. Ona pomaže ne samo upoznavanju i razumevanju drugih nacija i kultura, nego pokušava i da poboljša sopstvenu praksu i nauku. Mnoge naučne discipline obraćaju posebnu pažnju na komparativne elemente kao faktore sopstvenog naučnog identiteta. U ovoj knjizi je predstavljen i komparativno – istraživački rad u području andragogije. Knjiga se sastoji od osam poglavlja. Komparativne perspektive obrazovanja i obrazovanja odraslih, Istorijsko – komparativna istraživanja u andragogiji, Andragoška poređenja u našoj kulturnoj sredini, Međunarodne dimenzije obrazovanja odraslih, Konceptualni i lingvistički standardi u komparativnoj andragogiji, Teorijski i metodološki obim komparativne andragogije, kao i zaključak. Autor: Dušan Savićević. Beograd, 2003. godine.