Poziv UNESCO Instituta za celoživotno učenje

Poziv UNESCO Instituta za celoživotno učenje

GNLC GuideBeograd, decembar 2015. Akcenat Festivala učenja odraslih u Srbiji od 2014. godine je na unapređenju učenja u zajednici i njihovom povezivanju u grad koji uči. Ovaj originalni koncept po modelu “odozdo na gore”, komplementaran je UNESCO inicijativi Svetske mreže gradova koji uče, koncipiranoj na modelu “od vrha nadole”. UNESCO inicijativa podržava praksu celoživotnog učenja promovišući politički dijalog u uzajamno učenje između gradova članova mreže. Mreža uspostavlja veze, podstiče partnerstva, obezbeđuje razvoj kapaciteta i razvija alate i instrumente za podsticanje i priznanje napretka postignutog u ostvarivanju vizije celoživotnog učenja. Festival učenja u Srbiji je kao originalni model bio predstavljen na Drugoj UNESCO međunarodnog konferenciji Gradova koji uče, održanoj u Meksiko sitiju u oktobru ove godine. Mesec dana kasnije direktor UNESCO Instituta za celoživotno učenje (UIL), Arne Karlsen, uputio je poziv gradonačelniku Beograda, Siniši Malom, da se Beograd pridruži Svetskoj mreži gradova koji uče. Napori Društva za obrazovanje odraslih u promovisanju učenja odraslih kroz Festivale učenja odraslih, kao i saradnja sa UIL-om posebno su istaknuti u tom pismu. Verujemo da će gradska uprava odgovoriti pozitivno na ovaj poziv i da će Beograd u ovom prestižnom društvu, kroz razmenu sa drugim gradovima, početi da unapređuje uslove da celoživotno učenje daj svoj puni doprinos razvoju Beograda i kvalitetu života njegovih stanovnika.