Poziv za učestvovanje na IX Festivalu učenja odraslih

Poziv za učestvovanje na IX Festivalu učenja odraslih

ucenjeuzajedniciBeograd, jul 2015. Objavljivanjem festivalskog poziva 9. jula započela je prva faza realizacije IX Festivala učenja odraslih u Srbiji. Ovogodišnji festival učenja ima za temu Učenje u zajednici. Cilj festivala je da naglasi značaj učenja u zajednici i da ga osnaži i promoviše. Festival se obraća svim inicijativama učenja u zajednici – neprofitnim, dobrovoljnim aktivnostima članova zajednice u kojima značajno mesto zauzima razmena znanja, veština i stavova. Aktivnostima koje organizuju manje ili veće, formalne ili neformalne grupe građana, sporadično ili redovno, privremeno ili trajno, u privatnom ili u javnom prostoru. Iniciranim i/ili finansijski podržanim od strane lokalne samouprave, neke lokalne institucije ili spoljašnjom inicijativom, ali i samoorganizovane, samoodržive i samoupravljane. U prvoj fazi festivala predviđeno je da se identifikuju i povežu inicijative. U drugoj fazi inicijativama će biti pružena podrška i formi obuka i o njima snimljeni promotivni materijali. U trećoj fazi će biti organizovane promotivne manifestacije u gradovima koji budu okupili veći broj aktivnosti. Pored Beograda, partnerska mreža Društva za obrazovanje odraslih pružila je dodatnu podršku u distribuciji festivalskog poziva i motivaciji partnera u još 5 gradova Srbije.