Prekogranična saradnja žena „u proMENI je šansa!“

Prekogranična saradnja žena „u proMENI je šansa!“

Grupni rad-prekogranicna 1Bačka Palanka – Ilok, septembar 2009. Program prekogranične saradnje žena „u proMENI je šansa!“ obuhvatao je dva vikend seminara. Prvi je održan 12 – 13. septembra u Bačkoj Palanci, u okviru kog su učesnicama predstavljeni trenutno aktuelni fondovi, konkursi i grantovi, zatim način prijavljivanja i uslovi konkurisanja, te izlistani resursi i potencijali regiona. Tokom drugog dela seminara, koji je održan 19 – 20. septembra u Iloku, učesnice su radile na uspostavljanju i jačanju programa prekogranične saradnje i budućim zajedničkim akcijama. Seminar je organizovan sa ciljem pokretanja inicijativa i udruživanja žena, informisanja i stvaranja prostora za međuetnički dijalog i prekograničnu saradnju u ovom regionu. Grupu je činilo skoro 30 predstavnica brojnih lokalnih organizacija, ustanova kulture i socijalnog rada, nevladinih organizacija, udruženja žena, predškolskih i školskih ustanova, ekoloških udruženja, udruženja starih zanata i drugih, sa teritorije grada Iloka i opštine Bačka Palanka. Seminar su vodile Milica Paskulov (iz Vukovara) i Ljiljana Žižić (iz Bačke Palanke), ispred Omladinske Nevladine Organizacije „ONO“ iz Novog Sada. Ovo je treći ciklus seminara koji „ONO organizacija“ realizuje uz podršku Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda i DVV Internacional iz Bona, sa ciljem afirmacije celoživotnog učenja kao društvene potrebe i ukazivanja na značaj obrazovanja odraslih za društveno-ekonomski razvoj regiona. Ovaj seminar, za razliku od prethodna dva, ima međunarodni karakter, jer je akcenat na prekograničnoj saradnji, u svrhe obrazovanja, informisanja, osnaživanja, umrežavanja i podsticanja odraslih (u ovom slučaju žena) na celoživotno učenje. Jedan od koraka ka produbljivanju dijaloga i međusobnoj razmeni ideja i iskustava su i konferencije za medije na kojima učesnice seminara prekogranične saradnje „u proMENI je šansa!“ predstaviti rezultate seminara i planirane akcije i aktivnosti na polju prekogranične saradnje bačkopalanačke opštine i vukovarske – sremske županije. Prva konferencija za medije održana je u Iloku, u gradskoj vijećnici, 30. septembra, gde je učesnice seminara primio gradonačelnik Miroslav Janić i predstavnici lokalne samouprave iz sektora za prekograničnu saradnju, Blaženka Gazafi i Vlatko Prskalo. Sledećeg dana, 1. oktobra, u Skupštini opštine Bačka Palanka, konferencija za medije je održana u saradnji sa Odborom za prekograničnu saradnju. U okviru ove dve konferencije učesnice su podelile svoja iskustva, informišući i pozivajući javnost da se uključe u planirane akcije na polju razvoja prekogranične saradnje iz oblasti kulture, privrede, turizma, omladinskog rada, preduzetništva i sl.