Prijem u Parlamentu Evrope

Prijem u Parlamentu Evrope

EAEA EmpfangBrisel, april 2007. Gospođa Christel Schadelmose, članica Evropskog Parlamenta, 17. aprila 2007. bila je domaćica prijema EAEA 2007 (Evropsko udruženje za obrazovanje odraslih). Na prijemu se govorilo o novim tendencijama obrazovanja odraslih u Evropi, EQF (European Qualification Framework), EU „Communication on Adult Learning – It´s never too late to learn“, kao i o drugim aktivnostima obrazovanja odraslih i problemu celoživotnog učenja. Društvo za obrazovanje odraslih, član EAEA iz Srbije, predstavljeno je od strane predsednice Upravnog odbora, dr Katarine Popović.