Pripreme za drugo studijsko putovanje u Bad Libencel (Nemačka)

Pripreme za drugo studijsko putovanje u Bad Libencel (Nemačka)

StudienreiseBeograd, oktobar 2010. Po drugi put u ovoj godini, zahvaljujući odličnoj rezonanci i uspehu studijskog putovanja održanog u maju, dvv international projektna kancelarija iz Beograda u saradnji sa partnerima iz Nemačke i nacionalnom i regionalnom kancelarijom iz BiH, organizovaće studijsko putovanje u Bad Libencel (Nemačka) 28.10. – 5.11.2010. Ovog puta seminaru u Nemačkoj će prisustvovati 31 učesnik iz Srbije i 4 iz Bosne i Hercegovine. Srpsko Ministarstvo prosvete podržava ove aktivnosti zbog njihovog značaja za obrazovanje odraslih i integracione procese, što se ogleda i kroz učešće na seminaru dva visoka predstavnika Ministarstva. U sklopu pripremnih aktivnosti u Beogradu je održan sastanak sa učesnicima iz Srbije, na kojem su oni imali priliku da predstave institucije i organizacije u kojima su zaposleni i svoje dosadašnje iskustvo u andragoškoj praksi, da se upoznaju sa detaljima programa i institucijama koje će biti posećene u okviru putovanja, dogovore o praktičnim stvarima, kao što su: smeštaj, prevoz, potrebna dokumentacija i sl. Učesnici su dobili informativni materijal od organizatora, a dogovoreno je i vođenje dnevnika za vreme seminara u Nemačkoj.